Τρίτη, 29 Μαρτίου 2016

Κύρωση πινάκων κρίσης 81 Ανώτερων Αξιωματικών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ - ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση ενός (01) Προεδρικού Διατάγματος κύρωσης πινάκων κρίσης Ανωτέρων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2016, προαγωγών Ανωτέρων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
   
Με το Προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 29 Μαρτίου 2016 μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Π.Δ. 38/2012 (Α΄ 75), όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 56 παρ. 7 του Ν. 4150/2013 (Α΄ 102), του άρθρου 74 παρ. 1 του Ν. 3079/2002 (Α΄ 311), των άρθρων 5, 7 παρ. 1 και 3, 9, 10 παρ. 2 και 3, 11, 20 και 37 παρ. 8 του Π.Δ. 81/2012 (Α΄ 139), όπως αντικαταστάθηκαν και προστέθηκαν με το άρθρο 56 παρ. 9(α), (γ) και (δ) του Ν. 4150/2013 (Α΄ 102) και το άρθρο 33 παρ. 3(β) και (γ) του Ν.4256/2014 (Α΄ 92), του άρθρου 33 παρ. 4 του Ν. 4256/2014 (Α΄ 92), των άρθρων 1 και 75 του Π.Δ. 103/2014 (Α΄ 170), του άρθρου 5 παρ. 2 του Π.Δ. 58/2012 (Α΄ 108), του άρθρου 2 του Π.Δ. 70/2015 (Α΄ 114) και του Π.Δ. 73/2015 (Α΄ 116):  

1. Κυρώνονται οι πίνακες κρίσης Ανωτέρων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής, που συνέταξε το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2016 και για τους οποίους σχετικό είναι το από 29 Μαρτίου 2016 Πρακτικό του Συμβουλίου αυτού, ως ακολούθως:  

Α. Για Πλοιάρχους Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής:  
Π ί ν α κ α ς   Α΄ «Προακτέων»   
1. Αρμπουνιώτης  Νικόλαος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 820) 
2. Παπαλεονάρδος  Δημοσθένης του Διονυσίου (Α.Μ. 823) 
3. Μεταξάς  Νικόλαος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 824) 
4. Βαρελάς Αναστάσιος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 830) 
5. Δεμερτζής  Κωνσταντίνος του Αντωνίου (Α.Μ. 836)  
6. Αναστασάκος  Αγησίλαος του Αριστοτέλη (Α.Μ. 837) 
7. Θεοφανόπουλος  Αλέξανδρος του Λεωνίδα (Α.Μ. 839) 
8. Περδικούρης  Γεώργιος του Δημητρίου (Α.Μ. 840) 
9. Λαγουρός  Αλέξανδρος του Νικολάου (Α.Μ. 842) 
10. Στουρνάρας Παναγιώτης του Νικολάου (Α.Μ. 843) 
11. Μάμμης  Βασίλειος του Ηλία (Α.Μ. 844) 
12. Θεοφίλου  Ανδρέας του Ιωάννη (Α.Μ. 846) 
13. Λαμπρόπουλος  Αθανάσιος του Αριστείδη (Α.Μ. 847) 
14. Ρουσάκης  Ιωάννης του Δημητρίου (Α.Μ. 848) 
15. Νικολόπουλος  Σίμος του Παναγιώτη (Α.Μ. 849) 
16. Σούλος  Δημήτριος του Βασιλείου (Α.Μ. 851) 
17. Κοντομάρης  Σπυρίδων του Δημητρίου (Α.Μ. 855) 
18. Λιαράκος Νικόλαος του Παναγιώτη (Α.Μ. 856) 
19. Λαμπρόπουλος  Κωνσταντίνος του Ευσταθίου (Α.Μ. 859) 
20. Κουρουνιώτης Ιωάννης   του Οδυσσέα (Α.Μ. 861) 
21. Ισάκογλου Νικόλαος του Αναστασίου (Α.Μ. 863) 
22. Αλεξανδράκης Γεώργιος του Ελευθερίου (Α.Μ. 864) 
23. Κοντραφούρης Χαράλαμπος του Παναγιώτη (Α.Μ. 866) 
24. Σκευοφύλαξ Νικόλαος του Γρηγορίου (Α.Μ. 868) 
25. Μεταξάς Αλκαίος του Δημοσθένη (Α.Μ. 876) 
26. Τσελίκης Αλέξανδρος του Αθανασίου (Α.Μ. 879)  

Π ί ν α κ α ς   Β΄ «Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό» 

1. Μουζάκης  Χαράλαμπος του Ανδρέα (Α.Μ. 853) 
2. Τσιαλός Θωμάς του Αθανασίου (Α.Μ. 877)  

Π ί ν α κ α ς   Γ΄ «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους»  

1. Σταυρόπουλος Γεώργιος του Νικολάου- Κωνσταντίνου (Α.Μ. 822) 
2. Καράκουλας  Αλέξιος του Ιωάννη (Α.Μ. 825) 
3. Κασσανδρινός  Γεώργιος του Χρήστου (Α.Μ. 829) 
4. Κουράκος  Κυριάκος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 841) 
5. Βάρθης  Νικόλαος του Σπυρίδωνα (Α.Μ. 850)  

Π ί ν α κ α ς   Δ΄ «Αποστρατευτέων» Ουδείς   

Β. Για Πλοίαρχο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Τεχνικό:  

Π ί ν α κ α ς   Α΄ «Προακτέων»
  
               Μπέλλας  Στυλιανός    του Κηρύκου (Α.Μ.Ε. 61)    

 Γ. Για Πλοιάρχους Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Υγειονομικούς:  

Π ί ν α κ α ς   Α΄ «Προακτέων»  

1. Σοφούλης Νικόλαος του Σπυρίδωνα (Α.Μ.Ε. 63) 
2. Κωνσταντέλλος Γεώργιος του Δημητρίου (Α.Μ.Ε. 64) 
3. Μπόρα Χριστίνα του Κωνσταντίνου (Α.Μ.Ε. 65) 
4. Δρακοπούλου Κωνσταντίνα του Δημητρίου (Α.Μ.Ε. 66)  

Π ί ν α κ α ς   Β΄ «Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό» Ουδείς   

Π ί ν α κ α ς   Γ΄ «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους» Ουδείς  

Π ί ν α κ α ς   Δ΄ «Αποστρατευτέων» Ουδείς   

Δ. Για Πλωτάρχες Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής: 

Π ί ν α κ α ς   Α΄ «Προακτέων»  

1. Μόζας Θεόφιλος του Αθανασίου (Α.Μ. 991) 
2. Βασιλικιάς Σπυρίδων του Ηλία (Α.Μ. 992) 
3. Μαλούκος Πέτρος του Δημητρίου (Α.Μ. 994) 
4. Φλουρής Κωνσταντίνος του Εμμανουήλ (Α.Μ. 995) 
5. Σταθούρος Ιωάννης του Νικολάου (Α.Μ. 996) 
6. Κουτσοδόντης Νικόλαος του Ελευθερίου (Α.Μ. 999) 
7. Βαρουξάκης Δημήτριος του Πέτρου (Α.Μ. 1000) 
8. Προκοπίου Παντελής του Αντωνίου (Α.Μ. 1001) 
9. Χανουμίδης Λάζαρος του Νικολάου (Α.Μ. 1002) 
10. Σκουρτανιώτης Ευστάθιος του Γεωργίου (Α.Μ. 1003) 
11. Νησιανάκης Δημήτριος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 1004) 
12. Γραβάνης Γρηγόριος του Ιωάννη (Α.Μ. 1005) 
13. Ανουσάκη Μαρία του Φραγκίσκου (Α.Μ. 1006) 
14. Σπανός Ανδρέας του Βασιλείου (Α.Μ. 1008) 
15. Δανόπουλος Ευάγγελος του Βασιλείου (Α.Μ. 1009) 
16. Δουβής Ευθύμιος του Αθανασίου (Α.Μ. 1011) 
17. Πανταζόπουλος Κωνσταντίνος του Νικολάου (Α.Μ. 1012) 
18. Βουρδονικόλας Λεωνίδας του Γεωργίου (Α.Μ. 1013) 
19. Βέτσικας Ευθύμιος του Δημητρίου (Α.Μ. 1014) 
20. Γιαννόπουλος Αθανάσιος του Γεωργίου (Α.Μ. 1015) 
21. Σκιαδάς Ευάγγελος του Χρήστου (Α.Μ. 1016) 
22. Ιατροπούλου Αγγελική του Φωτίου (Α.Μ. 1017) 
23. Ζούμπος Χρήστος του Δημητρίου (Α.Μ. 1018) 
24. Δαλμυράς Πέτρος του Μάρκου (Α.Μ. 1019) 

Π ί ν α κ α ς   Β΄ «Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό» 

 1. Ακουμιανάκης Νικόλαος του Εμμανουήλ (Α.Μ. 997) 
2. Ζαραζάνης Δημήτριος του Νικολάου (Α.Μ. 1007) 
3. Σκούρτης Παναγιώτης του Ιωάννη (Α.Μ. 1020) 

 Π ί ν α κ α ς   Γ΄ «Αποστρατευτέων» Ουδείς  

Ε. Για Πλωτάρχες Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Τεχνικούς: 

Π ί ν α κ α ς   Α΄ «Προακτέων»  

1. Γεωργούλα Γεωργία του Δημητρίου (Α.Μ. 16Τ) 
2. Μπούρα Παναγιώτα του Γεωργίου (Α.Μ. 19Τ) 
3. Καρατζιά Νικολέτα του Στέργιου (Α.Μ. 20Τ) 
4. Συμεωνίδης Δημήτριος του Σάββα (Α.Μ. 21Τ) 
5. Στάμου Αικατερίνη του Βασιλείου (Α.Μ. 22Τ) 
6. Γλυνός Αντώνιος του Λεονάρδου (Α.Μ. 24Τ) 
7. Ράπτης Δημήτριος του Αναστασίου (Α.Μ. 26Τ) 
8. Μαρή Ασπασία του Γεωργίου (Α.Μ. 28Τ) 
9. Σμυρνή Σταυρούλα του Γεωργίου (Α.Μ. 29Τ) 
10. Παπαλεξανδρή Κυριακή του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 30Τ) 
11. Τσολίγκας Θεόδωρος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 33Τ) 
12. Μπιμπής Χρήστος του Αναστασίου (Α.Μ. 36Τ) 
13. Σωτηρίου Βασιλική του Ηλία (Α.Μ. 37Τ) 
14. Κανελλόπουλος Νικήτας του Μιχαήλ (Α.Μ. 38Τ) 
15. Πρεβεζάνος Διονύσιος του Σπυρίδωνα (Α.Μ. 39Τ) 
16. Σταμοπούλου Χάρις του Κωνσταντίνου –  Παύλου (Α.Μ. 40Τ)  

2. Προάγονται στον βαθμό του Αρχιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής οι Πλοίαρχοι Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής:  

1. Αρμπουνιώτης  Νικόλαος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 820) 
2. Παπαλεονάρδος  Δημοσθένης του Διονυσίου (Α.Μ. 823) 
3. Μεταξάς Νικόλαος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 824) 
4. Βαρελάς Αναστάσιος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 830) 
5. Δεμερτζής  Κωνσταντίνος του Αντωνίου (Α.Μ. 836)  
6. Αναστασάκος  Αγησίλαος του Αριστοτέλη (Α.Μ. 837)
 7. Θεοφανόπουλος  Αλέξανδρος του Λεωνίδα (Α.Μ. 839) 
8. Περδικούρης Γεώργιος του Δημητρίου (Α.Μ. 840)
 9. Λαγουρός Αλέξανδρος του Νικολάου (Α.Μ. 842) 
10. Στουρνάρας Παναγιώτης του Νικολάου (Α.Μ. 843) 
11. Μάμμης Βασίλειος του Ηλία (Α.Μ. 844)  

λόγω εγγραφής τους από το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, για το έτος 2016, στον πίνακα Α’ «Προακτέων», προς κάλυψη αντίστοιχων κενών οργανικών θέσεων.  

3. Προάγονται στον βαθμό του Αρχιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (εκτός οργανικών θέσεων), για τριάντα ημέρες, οι Πλοίαρχοι Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής:  

1. Σταυρόπουλος Γεώργιος του Νικολάου- Κωνσταντίνου (Α.Μ. 822) 
2. Καράκουλας Αλέξιος του Ιωάννη (Α.Μ. 825) 
3. Κασσανδρινός Γεώργιος του Χρήστου (Α.Μ. 829) 
4. Κουράκος Κυριάκος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 841) 
5. Βάρθης Νικόλαος του Σπυρίδωνα (Α.Μ. 850) 

λόγω εγγραφής τους από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, για το έτος 2016, στον πίνακα Γ’ «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους».  

Οι ανωτέρω Αξιωματικοί Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής συγκεντρώνουν όλα τα νόμιμα για την προαγωγή αυτή προσόντα.  

(Αρ. Εγκρ.Βεβ. ΥΔΕ/Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: 4548/29-03-2016). 


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: